lørdag 5. desember 2009

Lærkegren og andre grener på plass i stua!!